Ks. kanonik Karol Machay

Ks. kanonik Karol Machay

Pozostawał zawsze w cieniu swego brata ks. inf. Ferdynanda. Urodził się 21 VIII 1883 w Jabłonce, jako syn Andrzeja i Marii Zwolińskiej. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi, gimnazjum w Trzcianie a liceum Rużomberku, studia teologiczne w Bratysławie. Święcenia kapłańskie

czytaj więcej

Ks. Antoni Sikora

Ks. Antoni Sikora

Urodził się w 1893 roku w Jabłonce, jeden z „budzicieli polskości” na Spiszu i Orawie, działacz kulturalny i narodowy. Jako pierwszy kapłan na Górnych Węgrzech odważył się głosić kazania w języku polskim i przypominać polskie pieśni kościelne. Autor artykułów o

czytaj więcej

Ks. Eugeniusz Sikora

Ks. Eugeniusz Sikora

Rodem z Jabłonki (ur. 1884 r.), proboszcz w Piekielniku, budziciel ducha narodowego Orawiaków. W dniu 5-go listopada 1918 roku wybrany wiceprezesem Rady Narodowej Polskiej w Jabłonce, która zadeklarowała przyłączenie polskich wsi na Orawie do Polski. Po wkroczeniu na Orawę wojsk

czytaj więcej

Julian Jerzy Teisseyre

Julian Jerzy Teisseyre
Julian Jerzy Teisseyre, jeden z pierwszych budzicieli polskości na Spiszu i Orawie. Fot. ze zbiorów rodzinnych Marty Jabłońskiej (w: Podhalanka 1989 ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej)

Urodził się w 1864 roku we Lwowie, w rodzinie pochodzenia francuskiego.

czytaj więcej

Jan Piekarczyk

Jan Piekarczyk

Rodem z Jabłonki ur. 1 I 1870, f 26 II 1956 syn Karola i Marii Suwada. W jego domu piętrowym na parterze mieścił się bank ludowy o charakterze antywęgierskim. Była to instytucja chłopska założona staraniem posła Skrzyczaka z Namiestowa. Przy

czytaj więcej

Jan Bednarski

Jan Bednarski

Urodził się w Bystrej Podhalańskiej, 16 VI 1860 roku. Uzyskał tytuł doktora medycyny po studiach w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1886 r. Od 1897 roku pełnił funkcję lekarza powiatowego w Nowym Targu, dając się poznać jako ofiarny i światły społecznik. Był

czytaj więcej

Eugeniusz Stercuła (Stercula)

Eugeniusz Stercuła (Stercula)

Rodem z Podwilka, jeden z pierwszych „budzicieli polskości” na Orawie, działacz społeczny i narodowy. Do szkoły średniej uczęszczał w Trzcianie. Był aptekarzem w Jabłonce, a przy swojej aptece prowadził najpierw bibliotekę kasyna węgierskiego, a od 1910 roku założył tam bibliotekę

czytaj więcej

Ks. Józef Buroń

Ks. Józef Buroń

Urodził się w 1889 roku w Piekielniku, w latach 1918—20 był wikariuszem w Lipnicy Wielkiej, tamże w czasie okupacji czeskiej w 1919 roku zajmował się wspólnie z ks. Karolem Machayem i jego siostrą Józefą Machay, późniejszą Mikową i Piotrem Borowym

czytaj więcej

Aleksander Matonóg

Aleksander Matonóg

przyp. red.: lub Aleksander Matonog

Urodził się w 1886 roku w Podwilku. Jeden z pierwszych inteligentów z Górnej Orawy, wybitny „budziciel polskości”. Z braku możliwoś­ci finansowych nie ukończył szkoły średniej, pracował w Krakowie w teatrze im. J. Słowackiego w charakterze

czytaj więcej

Quiz

1. W marcu 1920 roku cała Orawa znajdowała się na terenie zajętym przez:

Dobrze! Źle!

2. Najstarszy kościół na Polskiej

czytaj więcej