Ks. Józef Buroń

Urodził się w 1889 roku w Piekielniku, w latach 1918—20 był wikariuszem w Lipnicy Wielkiej, tamże w czasie okupacji czeskiej w 1919 roku zajmował się wspólnie z ks. Karolem Machayem i jego siostrą Józefą Machay, późniejszą Mikową i Piotrem Borowym konspiracyjną działalnością niepodległościową. W marcu 1919 roku dokonał „przemytu” Piotra Borowego na tereny wolnej Polski, skąd ten udał się do Paryża na konferencję pokojową z petycją w sprawie Orawy i Spiszą.

W 1920 r. członek Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego, w okresie międzywojennym działacz społeczny na Orawie. Odgrywał ważną rolę w Towarzystwie Przyjaciół Spiszą i Orawy oraz w Związku Spisko-Orawskim. Zainicjował budowę kościoła w Lipnicy Małej.

Zmarł 4 grudnia 1976 r. w 58 roku kapłaństwa w Lipnicy Małej, której był wieloletnim proboszczem. Tam też jest pochowany.

T.N.i L.R.

Tomasz Nowalnicki, Leon Rydel, Ks Józef Buroń, Orawa. 1990, nr 6-8, s. 20.