W tym roku obchodzimy 100. rocznicę włączenia części Orawy do niepodległej Polski. Przedstawiamy Państwu program obchodów w Gminie Lipnica Wielka, który obejmuje lata 2020-2024. Program jest zarysem działań i niektóre jego elementy mogą ulec zmianie lub być modyfikowane w trakcie. Granicę na Orawie wyznaczyła 28 lipca 1920 r. odgórna decyzja Rady Ambasadorów, podjęta w czasie skrajnego zagrożenia niepodległości Polski przez atak Rosji Sowieckiej. Poprowadzono ją niekorzystnie dla Polski, podzielono nawet jeden zwarty organizm wiejski - Lipnicę Wielką. Nieznacznie korygowano ją i ostatecznie przebieg granicy południowej ustalono w 1924 r. Poniższy czteroletni program przygotowano w celu godnego upamiętnienia rocznicy przyłączenia części Orawy do niepodległej Polski oraz jak najszerszej popularyzacji postaci i wydarzeń z lat 1918 – 1924.

2020
motto

My Polacy na Górnej Orawie, korzystając ze zasady samostanowienia narodów, po rozpadnięciu się państwa węgierskiego, nie chcemy pozostać w nowoutworzonym państwie czesko-słowackim, lecz żądamy przyłączenia wszystkich polskich ziem w żupaństwach: treńczyńskim, orawskim i spiskim do wielkiej, katolickiej Polski. rezolucja Polskiej Rady Narodowej Jabłonka, 5 listopada 1918 r.

  4 lipca 2020 r

Rozpoczęcie Obchodów 100. rocznicy włączenia części Orawy do niepodległej Polski

Uroczystość objęta Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

w Stulecie Odzyskania Niepodległości 

KOMITET HONOROWY
Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Jędraszewski Ksiądz Arcybiskup Metropolita Krakowski
Piotr Ćwik – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 
Witold Kozłowski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Anna Paluch – Poseł na Sejm RP
Jagna Marczułajtis-Walczak – Poseł na Sejm RP
Edward Siarka – Poseł na Sejm RP 
Andrzej Gut-Mostowy – Poseł na Sejm RP
Jan Hamerski - Senator RP
Krzysztof Faber Starosta Nowotarski
Andrzej Skupień – Prezes ZP
Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 ks. Jerzy Bargiel – proboszcz w Kościele św. Łukasza 
ks. Andrzej Pawlak – proboszcz w kościele św. Jadwigi
Andrzej Dziwisz Wójt Gminy Raba Wyżna
 Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka 
Marcin Ratułowski Wójt Gminy Czarny Dunajec

PATRONAT MEDIALNY

Orawa TV 
Portal Polska Orawa
OdkryjOrawe.pl
Tygodnik Podhalański 
Portal Podhale24
Portal Goralinfo

 1. Msza św. w kościele p.w. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej w intencji Orawy i orawskich Ojców Niepodległości - g.18:00
 2. Odsłonięcie "Muru Pamięci orawskich Ojców Niepodległości" na placu Piotra Borowego. Będzie to upamiętnienie osób, których działalność, służba i poświęcenie przyczyniły się do odbudowy państwowości polskiej i zjednoczenia z ojczyzną części Górnej Orawy; wystąpienia gości.

Inne wydarzenia w 2020 r.

  • Konkurs historyczny Orawa 1918 -1924 (dla szkół podstawowych i średnich)
  • Opracowanie strony www dla projektu "Orawa z Niepodległą 1918-1924"
  • Orawska Encyklopedia Multimedialna
  • Broszura o Orawskich Ojcach Niepodległości
  • Orawski Festiwal Literacki
  • Orawski Kiermasz na Pograniczu Kultur
  • Orawskie Rodzinne Spotkanie Rekreacyjne (Stowarzyszenie Gdzie Dwóch Tam Trzech)
  • "Sto Flag na Stulecie Niepodległości" (flaga dla każdego domostwa)
  • Promocja utworu i teledysku pn. "Przeznaczenie" poświęconego Orawie oraz ważnym postaciom regionu
  • Konkurs plastyczno-literacki "Orawa za 100 lat".
  • Wystawa plenerowa Orawa 1920-1924 – przedstawiana w Lipnicy Wielkiej, Nowym Targu, Krakowie
  • Górale dla Jana Pawła II. W 100. rocznicę urodzin. Msza święta obok dawnego schroniska pod szczytem Babiej Góry
  • Święto Pasterskie z elementami widowiska tematycznego
  • Gminny Konkurs Czytelniczy "Książka Przyjacielem Mym"
  • Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • Gminny Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego
  • Narodowe Święto Niepodległości (11.11)
2021
motto

A dziś? Tylko czasem i gdzieniegdzie słyszy się osamotniony, prawie że nieśmiały śpiew pastuszka. Z jakiego powodu się tak dzieje? Przyczyna jest na pewno ta sama, którą wszędzie można zauważyć: napierająca fala kultury niszczy to, co dawne, co rodzime i piękne nie zawsze dają na miejsce „starzyzny” równowartościowe pieśni, które by odpowiadały duchowi ziemi i ludu. Emil Mika

80. rocznica śmierci Emila Miki

  • Delegacja z Gminy Lipnica Wielka złoży wiązankę kwiatów pod ścianą śmierci w Auschwitz.
  • Wystawienie melodramatu Emila Miki „Sen bacy”.
  • „Mikowe nuty” - Konkurs śpiewaków i instrumentalistów na wykonanie pieśni, utworu ze śpiewnika Emila Miki.
  • Plener artystyczny - upamiętnienie wybitnych Orawian przez artystów.
  • Wydanie płyty „Orawskie nuty Emila Miki”.
  • Dzień patrona w Szkole Podstawowej nr 2.
2022
motto

Na ten głos uspokajam się i wszystkie cierpienia są słodkimi, bo to za Polskę. Mnie za Polskę cierpieć słodko a umrzeć lekko! Józefina Mikowa

80. rocznica śmierci Józefiny Mikowej 90. rocznica śmierci Piotra Borowego

  • Uroczysta Msza św. w Krakowie w rocznicę śmierci Mikowej
  • Spektakl o Józefinie Mikowej
  • Film „Testament Mików”; publikacje o małżeństwie Mików.
  • Ogólnopolski konkurs na wiersz poświęcony Mikom i Borowemu.
  • Ławeczka Mików.
  • Dzień patrona w Szkole Podstawowej nr 2.
2023
motto

No, jo nie myślym, zeby naród polski był takiej krótkiej myśli… Bo my z Orawy i ze Śpisa przeto się garniemy do Polski, bo wierzymy mocno, ze co Polacy obiecali, tego i dotrzymajo. Piotr Borowy

  • Wydanie monograficznej publikacji o Mikach.
  • Ławeczka Piotra Borowego.
  • Tablice informacyjne z kolorowymi mapami.
2024
motto

Taki świycnik musi być i w Polsce i musi się na nim świycić siedym świyc: miłość, praca, jedna wolo, prowda, umiłowanie cierpienio, sprawiedliwość i religia katolicka. Tych siedym świyc musi się nieustannie polić, aby Polska mocna była. To Wom powiedział ks. Piotr Skarga przed rozbiorami, to Wom powiado i chłop, Piotr Borowy, po zmartwychwstaniu Polski Piotr Borowy

  • Konferencja naukowa: Orawa 1918-1924.
  • Odznaczenia dla Orawian.
  • Uroczysty finał obchodów 2020 – 2024.