Eugeniusz Stercuła (Stercula)

Rodem z Podwilka, jeden z pierwszych „budzicieli polskości” na Orawie, działacz społeczny i narodowy. Do szkoły średniej uczęszczał w Trzcianie. Był aptekarzem w Jabłonce, a przy swojej aptece prowadził najpierw bibliotekę kasyna węgierskiego, a od 1910 roku założył tam bibliotekę polską. Pierwszy też wywiesił szyld w języku polskim. Był współautorem broszury „Co my za jedni?”, pisząc do niej art. „Po naszemu!”. Był współinicjatorem i współpracownikiem „Gazety Podhalańskiej”, autorem przyczynków etnograficznych, działał w Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego. Zajmował się fotografią, zostawił wiele cennych zdjęć Orawy sprzed pierwszej wojny światowej.

T. N.

Tomasz Nowalnicki, Eugeniusz Stercula, Orawa. 1990, nr 6-8, s. 20.