Ks. Antoni Sikora

Urodził się w 1893 roku w Jabłonce, jeden z „budzicieli polskości” na Spiszu i Orawie, działacz kulturalny i narodowy. Jako pierwszy kapłan na Górnych Węgrzech odważył się głosić kazania w języku polskim i przypominać polskie pieśni kościelne. Autor artykułów o konieczności współdziałania ludu Orawy i Spiszą w budzeniu własnej świadomości narodowej.

W czerwcu 1912 roku założył w Jabłonce kółko samokształceniowe, w którym uczono się pisać i czytać po polsku. Współpracownik „Gazety Podhalańskiej”, od roku 1919 działacz plebiscytowy w charakterze łącznika, członek Głównego Komitetu Plebiscytowego. Był sekretarzem założonego w 1931 roku w Jabłonce Związku Spisko-Orawskiego. Był wikariuszem w Drużbakach, potem proboszczem w Jurgowie. Zmarł w 1956 r.

T.N. i L.R

Tomasz Nowalnicki, Leon Rydel, Ks Antoni Sikora, Orawa. 1990, nr 6-8, s. 20.