Na Orawie

Tkactwo na Orawie

fot. Marcin Kowalczyk Z dziejów tkactwa na Orawie Wanda Jostowa Istnieją archiwalne dowody na to,…

Piśmiennictwo na polskiej Orawie do 1939 roku

Ks. Władysław Pilarczyk Na nas wszystkich ciąży moralny obowiązek poznania, pielęgnowania i przekazywania przyszłym pokoleniom…

Rola edukacji regionalnej w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych

dr Emil Kowalczyk Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyńcie je przedmiotem…

Losy Księgozbioru Piotra Borowego

Piotr Borowy, góral orawski spod Babiej Góry urodził się 28.V.1858 r. w Rabczycach, zmarł 18.I.1932…

Introligatorska prasa do złoceń Piotra Borowego

Eugeniusz Stercula na początku XX stulecia wykonał kilkaset fotografii, które dzisiaj stanowią niezwykłą dokumentację ówczesnego…

Gazda Pieter

Piotr Borowy „Mowy” wygłaszał od 1919 roku najczęściej na terenach plebiscytowych, a więc na terenie…

W roku jubileuszowym w orawskim kościele zapłoneło światło świecy woskowej ofiarowanej przez pszczelarzy

W liturgii Kościoła katolickiego motyw pszczoły pojawia się wielokrotnie, ale w najpełniejszym blasku konstatujemy go…

W 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II

Karol Wojtyła w 1974 roku przewodniczy uroczystości Roku Świętego w Lipnicy Wielkiej; z archiwum Gminnego…

Źródło Piotra Borowego

Emil Kowalczyk Idąc rabczycką drogą w stronę Grónicka około jednego kilometra, znajdujemy zaraz za potokiem…

Świecznik gazdy Borowego

Orawa – kraina nieznana lub trochę zapomniana, ale kusząca tajemnicą. W literackich relacjach odkrywających Orawę…