Ks. Eugeniusz Sikora

Rodem z Jabłonki (ur. 1884 r.), proboszcz w Piekielniku, budziciel ducha narodowego Orawiaków. W dniu 5-go listopada 1918 roku wybrany wiceprezesem Rady Narodowej Polskiej w Jabłonce, która zadeklarowała przyłączenie polskich wsi na Orawie do Polski. Po wkroczeniu na Orawę wojsk czeskich aresztowany i uwięziony w Brnie, skąd w maju 1919 roku zbiegł. Od jesieni 1919 roku członek’ Głównego Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego. Jako kapłan znany z działalności charytatywnej. Zmarł w 1936 roku.

A.S., L.R.