Wspomnienie Jacka Grzybały o znajomości z Andrzejem Dziubkiem

Ponieważ mam już prawie 77 lat, postanowiłam napisać parę słów o aptece w Jabłonce i…

Literatura regionalna w programach i podręcznikach szkolnych okresu XX-lecia międzywojennego

Emil Kowalczyk W XX-leciu międzywojennym idee regionalistyczne znajdowały w programach szkolnych wiele miejsca. W niższych…

Orawa w dawnych Kompendiach Węgierskich

Karoly Balazs tekst przesłany redakcji Wprowadzenie Orawa do końca pierwszej wojny światowej wchodziła w skład…

Lokalna prasa

Prasa lokalna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu małych społeczności, na prowincji, w regionach oddalonych…

Pokłon Orawie

„Pokłon Orawie” to opracowana przez Emila Kowalczyka pierwsza antologia wierszy orawskich poetów, wydana przez Oficynę…

Tkactwo na Orawie

Z dziejów tkactwa na Orawie Wanda Jostowa Istnieją archiwalne dowody na to, że na Górnej…

Piśmiennictwo na polskiej Orawie do 1939 roku

Ks. Władysław Pilarczyk Na nas wszystkich ciąży moralny obowiązek poznania, pielęgnowania i przekazywania przyszłym pokoleniom…

Rola edukacji regionalnej w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych

dr Emil Kowalczyk Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyńcie je przedmiotem…

Losy Księgozbioru Piotra Borowego

Piotr Borowy, góral orawski spod Babiej Góry urodził się 28.V.1858 r. w Rabczycach, zmarł 18.I.1932…

Introligatorska prasa do złoceń Piotra Borowego

Eugeniusz Stercula na początku XX stulecia wykonał kilkaset fotografii, które dzisiaj stanowią niezwykłą dokumentację ówczesnego…