Orawa w dawnych Kompendiach Węgierskich

Orawa w dawnych Kompendiach Węgierskich

Karoly Balazs

tekst przesłany redakcji

Wprowadzenie

Orawa do końca pierwszej wojny światowej wchodziła w skład Królestwa Węgierskiego, co stanowiło główny powód, że obszar ten znalazł swoje odbicie w piśmiennictwie węgierskim. Aczkolwiek polscy autorzy zajmowali się przeszłością tej krainy, wykorzystując również

czytaj więcej

Lokalna prasa

Lokalna prasa

Prasa lokalna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu małych społeczności, na prowincji, w regionach oddalonych od centów kultury. Dobrze o tym wiedzieli nasi orawscy działacze na przełomie XIX i XX wieku. Czasopisma wtedy odgrywały szczególną rolę w propagowaniu idei regionalistycznych

czytaj więcej

Pokłon Orawie

Pokłon Orawie

„Pokłon Orawie” to opracowana przez Emila Kowalczyka pierwsza antologia wierszy orawskich poetów, wydana przez Oficynę Wydawniczą Związku Podhalan w 1987 roku. (Opracowanie i redakcja: Emil Kowalczyk).

W zbiorze tym znajdują się teksty: Jana Czerwienia, Bogusława Pieroga, Emila Kowalczyka, Wandy Pilchowej,

czytaj więcej

Tkactwo na Orawie

Tkactwo na Orawie
fot. Marcin Kowalczyk

Z dziejów tkactwa na Orawie

Wanda Jostowa

Istnieją archiwalne dowody na to, że na Górnej Orawie pomimo tego, że pierwsze powstałe pod koniec XVI w. i na początku XVII w. osady nosiły charakter pasterski i zajmowały się

czytaj więcej

Piśmiennictwo na polskiej Orawie do 1939 roku

Piśmiennictwo na polskiej Orawie do 1939 roku

Ks. Władysław Pilarczyk

Na nas wszystkich ciąży moralny obowiązek poznania, pielęgnowania i przekazywania przyszłym pokoleniom Orawian, i nie tylko, całego dorobku piśmiennictwa dotyczącego Orawy.

Człowiek jako jedyna istota na ziemi jest zdolny do tworzenia kultury i równocześnie dopiero dzięki kulturze

czytaj więcej

Losy Księgozbioru Piotra Borowego

Losy Księgozbioru Piotra Borowego

Piotr Borowy, góral orawski spod Babiej Góry urodził się 28.V.1858 r. w Rabczycach, zmarł 18.I.1932 r. w Lipnicy Wielkiej. Jego oryginalna twórczość uzyskała duże uznanie u krytyków literackich, m. in. u prof. Stanisława Pigonia.

Piotr Borowy był członkiem delegacji na

czytaj więcej

Introligatorska prasa do złoceń Piotra Borowego

Introligatorska prasa do złoceń Piotra Borowego

Eugeniusz Stercula na początku XX stulecia wykonał kilkaset fotografii, które dzisiaj stanowią niezwykłą dokumentację ówczesnego krajobrazu i charakteru orawskich miejscowości. Duża część tego cennego materiału to właściwie portrety orawskich górali odświętnie odzianych, pozujących i dumnie spoglądających w obiektyw aparatu fotograficznego.

czytaj więcej

Gazda Pieter

Gazda Pieter

Piotr Borowy „Mowy” wygłaszał od 1919 roku najczęściej na terenach plebiscytowych, a więc na terenie Spisza i Orawy oraz także w różnych miastach polskich takich jak Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Nowy Sącz itp. Takich mów wygłosił w latach 1919-1922 trzydzieści.

czytaj więcej