Zagraj
z felczakiem

Wacław Felczak

Najważniejszym działem jego pracy pozostawało utrzymywanie łączności z Krajem.
Nie tylko organizował i nadzorował pracę kurierów, ale i sam, gdy wymagała tego sytuacja, wielokrotnie udawał się do Kraju, kontaktując się z Delegatem Rządu, przywódcami stronnictw, przenosząc pocztę i pieniądze.
Wiadomo, że przekraczał zielone granice kilkadziesiąt razy, nieraz w brawurowym stylu, świetnie radząc sobie na górskich trasach, mimo iż urodził i wychował się na nizinach. - dr Wojciech Frazik

GRY

PUZZLE 28

PUZZLE 48

PUZZLE 100

KRZYŻÓWKA