Quiz gwarowy

1. Ogrodzonym terenem przed domem i zabudowaniami gospodarczymi, porośnięty częściowo trawą lub wybrukowany nie jest:

Dobrze! Źle!

2. Słowo banować oznacza:

Dobrze! Źle!

3. Jeśli coś jest zesargane to oznacza:

Dobrze! Źle!

4. Jeśli mówimy o kimś , ze jest zwijas mamy na myśli:

Dobrze! Źle!

5. Czym jest ślajsa?

Dobrze! Źle!

6. Gdy coś zrobione jest nieskoro to oznacza:

Dobrze! Źle!

7. Cierlica służyła do:

Dobrze! Źle!

8. Jeśli mówimy o kimś, że jest niepilec mamy na myśli:

Dobrze! Źle!

9. Z węgierskiego języka na pewno nie pochodzi słowo:

Dobrze! Źle!

10. Hołdomas jest:

Dobrze! Źle!

11. Które słowo nie pasuje do innych:

Dobrze! Źle!

12.Korzyść, zysk, pożytek z czegoś lub kogoś to:

Dobrze! Źle!

13.Które słowo nie pasuje do innych?

Dobrze! Źle!

14.Śrezoga to:

Dobrze! Źle!

15.Który wyraz tutaj nie pasuje:

Dobrze! Źle!

16. Sprzonzka to:

Dobrze! Źle!

17. Wskaż synonim słowa sprostok:

Dobrze! Źle!

18. Miarą objętości jest:

Dobrze! Źle!

Quiz gwarowy

Podziel się swoimi wynikami: