Obelisk poświęcony 100-leciu przyłączenia Orawy do Polski w Jabłonce

Obelisk poświęcony 100-leciu przyłączenia Orawy do Polski w Jabłonce, którego uroczyste odsłonięcie i poświęcenie miało miejsce 17 lipca 2020 roku. Obelisk znajduje się w Centrum Jabłonki, w parkowej części przed Urzędem Gminy, blisko drogi głównej.

Na tablicy widnieje napis:

W 100. ROCZNICĘ PRZYŁĄCZENIA ORAWY DO POLSKI

Mamy Prawo żyć w Polsce i nikt nam tego prawa odmówić nie śmie… Ks. Inf. Ferdynand Machay

PAMIĘCI BOHATERSKIM ORAWIANOM, BUDZICIELOM DUCHA NARODOWEGO I ZASŁUŻONYM DLA PRZYŁĄCZENIA CZĘŚCI GÓRNEJ ORAWY DO POLSKI w latach 1918-1920

W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI MIESZKAŃCY ORAWY

JABŁONKA, 17 lipca 2020 roku