Tablica na Kościele w Sidzinie z cytatem Piotra Borowego

oprac. K. K.

Sidzina to przepiękna wieś położona po sąsiedzku z Orawą – w gminie Bystra-Sidzina, w powiecie suskim, w województwie małopolskim. I tutaj doszukamy się orawskich akcentów, które nawiązują do działań niepodległościowych. Na myśl nasuwają nam się przede wszystkim dwa nazwiska znanych Orawian: ks. dr. Infułata Ferdynanda Machaya oraz Piotra Borowego.

Spacerując po Sidzinie kroki swe kierujemy do Kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja. Na nim umiejscowiona jest tablica poświęcona wielkiemu sidzińskiemu proboszczowi pochodzącemu z Chochołowa, ks. Wojciechowi Blaszyńskiemu, zwanemu Apostołem Podhala.

Niemal w każdej wzmiance o Piotrze Borowym czytamy o jego wielkiej fascynacji postacią ks. Blaszyńskiego. Co ciekawe, słyszał go tylko raz – podczas odpustu Matki Bożej Szkaplerznej w Sidzinie – i to jako dziecko. Piotr Borowy miał wtedy 8 lat. Niedługo potem ks. Blaszyński uległ wypadkowi przy budowie kościoła w rodzinnym Chochołowie. Z rusztowania spadła na niego belka i w wyniku obrażeń zmarł w 1866 r. Na Piotra niezwykle mocno jednak podziałała osobowość duchownego.

Jan Paweł II, wtedy jeszcze Kardynał Karol Wojtyła, tak mówił o tej postaci:

Ks. Blaszyński zapoczątkował odnowę. Odnowę, można by powiedzieć w języku dzisiejszym, charyzmatyczną tzn. płynącą ze szczególnego daru Ducha Świętego, którego to daru udziela Bóg szczodrobliwie. Duch Święty, Duch, który tchnie kędy chce, udziela tego daru ludziom dla ich dobra, nie tylko dla ich osobistego zbawienia, ale dla dobra innych, dla dobra wspólnoty. Ksiądz W. Blaszyński, w swoich czasach,  ten swój charyzmat wyraził przez ruch: ruch, który nosił nazwę Sidzinian. Nazwa, oczywiście, pochodzi od parafii, w której był proboszczem. Był proboszczem w Sidzinie i skupiał przy sobie osoby, przede wszystkim kobiety, dziewczęta, ale także i mężczyzn, którzy pogłębiali swoją wiarę, swoje wykształcenie religijne, uczyli się katechizmu, pogłębiali swoją pobożność i byli – można by to znowu wyrazić w języku dzisiejszym – animatorami w swoim środowisku. Skutki tego ruchu, tak zwanego ruchu sidziniarskiego, zapoczątkowanego przez ks. W. Blaszyńskiego przed przeszło stu laty, trwały dość długo, jeszcze do I wojny światowej. Sławny gazda Piotr Borowy, który tutaj, na Orawie, walczył o polskość naszego kraju, był właśnie także sidzinianinem, duchowym potomkiem ks. W. Blaszyńskiego.1.

Piotr Borowy cenił prowadzoną przez proboszcza Blaszyńskiego szkółkę parafialną sidziniarek. Proboszcz (Blaszyński) katechizował sidziniarki, a one wiernych w swych rolach w parafii – w wolnym czasie, po zajęciach gospodarskich. Borowy zgromadził skrzętnie pouczenia, które sidziniarki zapamiętały ze spotkań z proboszczem. Sam katechizując często się do nich odwoływał. Spisał je pod koniec swego życia w dziele „Nauki ks. Blaszyńskiego z Sidziny” 2.

Działalność ks. Blaszyńskiego wywarła ogromny wpływ na światopogląd i duchowość Piotra Borowego; była dla niego zapewne także źródłem siły do walki o powrót Orawy do Polski.

Treść wspomnianej tablicy na kościele św. Mikołaja rozpoczyna właśnie cytat Piotra Borowego, a pełna treść brzmi:

„Sukoj prowdy

piykna i dobra

w samym sobie

ta praca

przyniesie Ci

owoc obfity

Pamięci Wielkiego Człowieka

Apostoła Podhala

w latach 1836-66

Proboszcza tutejszej parafii

Ks. Wojciecha Blaszyńskiego

oraz Jego znamienitym uczniom

Ks. Janowi Trzopińskiemu

i Ks. dr Michałowi Kordelowi

Synom tej ziemi

Tablicę tę poświęcamy

Związek Podhalan Oddział w Sidzinie 26.04.1998

Wiemy również o częstych odwiedzinach ówczesnego proboszcza Sidziny, ks. Józefa Długopolskiego przez ks. Ferdynanda Machaya. A w roku 1965, przed obchodami milenium chrztu i tysiąclecia państwa polskiego ks. Ferdynand do pracy swojej o tych obchodach napisał rozdział, pozostający w maszynopisie zatytułowany „Duchowość gazdy Piotra Borowego, ucznia ks. Wojciecha Blaszyńskiego” (Sidzina 1965).

1 Wypowiedź Kardynała Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II do Ruchu Światło – Życie z dnia 15 VIII 1977 podczas uczestnictwa w dniu wspólnoty w Chochołowie; http://www.ika.oaza.pl/jp1977.html?fbclid=IwAR0dM9t2wvNQidcSIWr_75DgmwnmBMI2UAcCHhTxRW_E5Kafv_FLEkzKdDM

2 Emil Kowalczyk: Apostoł Orawy – Piotr Borowy https://orawa2024.pl/apostol-orawy-piotr-borowy/