Tablica Ku Czci Piotra Borowego – Leon Rydel

Leon Rydel, Tablica Ku Czci Piotra Borowego; Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Wydawnictwo Ryszard M. Remiszewski - RMR Gliwice 1999
Ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej