„Pod rękę z orawskimi bohaterami – projekt edukacyjny” w ramach projektu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski.

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej zakończyło realizację projektu „Pod rękę z orawskimi bohaterami – projekt edukacyjny” w ramach projektu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski. Celem projektu było wydobycie z zapomnienia i należyte upamiętnienie zasłużonych dla Polski i Orawy osób oraz jak najszersza popularyzacja historii regionu, związanej z tradycją niepodległościową. W ramach projektu odbyły się warsztaty historyczne, fotograficzne i dziennikarskie. Opracowano wystawę plenerową „Orawscy Ojcowie Niepodległości” oraz fotograficzną „Ślady historii”. Na warsztatach przygotowano grę terenową „Z orawskimi bohaterami pod rękę”, grę tę przeprowadzono z młodzieżą w kilku grupach. Opracowano również grę edukacyjną „Śladami Orawskich Bohaterów”, która jest dostępna na stronie gra.orawa2024.pl. W czasie realizacji warsztatów historycznych nagrano trzy wywiady z serii Orawa z Niepodległą m.in. z dr hab Jerzym Roszkowskim, z historykami Łukaszem Wiatrem i Markiem Skawińskim.

W ramach projektu odbył się również konkurs fotograficzny pn. „Ślady historii – czyli miejsca historyczne Orawy” w ramach którego uczestnicy odwiedzili miejsca historyczne jak np. cmentarz przykościelny, cmentarz parafialny. Dzieci i młodzież wykonali zdjęcia ukazujące piękno i bogactwo historyczne Orawy, które zostały wywołane na wystawę powarsztatową. Zostały nagrodzone prace poszczególnych osób: Karolina Dunaj, Anna Lichosyt, Gabriela Kidoń, Joanna Klapisz, Andrzej Dunaj, Marcela Klima i Maksymilian Klima. Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.