Mur Orawskich Ojców Niepodległości wraz z obeliskiem „Św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin”.

Plac Piotra Borowego to miejsce rekreacyjne dla całych rodzin. Złapiemy tu zarówno oddech pamięci historycznej, refleksji jak i rozrywkę dla dzieci (plac zabaw) oraz młodzieży i dorosłych (stadion sportowy, boiska do siatkówki plażowej). Znajduje się tu również amfiteatr w charakterystycznym, regionalnym stylu.

Poprzez umiejscowienie tu wspaniałego pomnika oddajemy pokłon Ojcom Niepodległości, którzy przyczynili się do przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski. Znajdziemy na nim nazwiska takie jak: Ks. infułat Ferdynand Machay, Piotr Borowy, Józefa Machay-Mikowa, Emil Mika, Wendelin Dziubek, Ks. Karol Machay, Ks. Józef Buroń, Ks. Antoni Sikora, Ks. Eugeniusz Sikora, Ks. Marcin Jabłoński, Ks. Jan Maślak, Jan Piekarczyk (starszy), Ignacy Suwada, Andrzej Grela, Eugeniusz Stercula, Aleksander Matonog, Andrzej Kastyak, Ignacy Dziurczak–Brzezowicki, Adorján Divéky, Jan Bednarski, Julian Jerzy Teisseyre, Władysław Semkowicz.
Drugim elementem pomnika jest obelisk poświęcony pamięci Jana Pawła II w 100-rocznicę Jego urodzin.

Poświęcenie i odsłonięcie Pomnika miało miejsce 4 lipca 2020 roku miało miejsce poświęcenie i odsłonięcie Muru „Ojców Niepodległości” oraz obelisku „Św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin”. Głównym celem powstania Muru Orawskich Ojców Niepodległości jest należyte upamiętnienie zasłużonych dla Polski i Orawy osób, wydarzeń oraz jak najszersza popularyzacja historii regionu. Mur ten będzie swoistego rodzaju orawskim Panteonem, gdzie zostały upamiętnione osoby, których działalność, służba i poświęcenie sprzed stu lat, przyczyniły się do odbudowy państwowości polskiej i zjednoczenia z ojczyzną części Górnej Orawy zamieszkałej przez polskich górali.

Obelisk natomiast „Świętemu Janowi Pawłowi II w 100. Rocznicę urodzin” od mieszkańców Gminy Lipnica Wielka zdobi przepiękny cytat Papieża – Polaka odnoszący się bezpośrednio do naszej Ojczyzny i łączący się przez to tematycznie z muralem: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Niniejsze odsłonięcie oficjalnie rozpoczęło cykl działań i przedsięwzięć związanych z uczczeniem 100. Rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski. Działania samorządu Gminy Lipnica Wielka przewidziano w latach 2020-2024 – w 100-lecie kształtowania się granic na Orawie pod hasłem „Orawa z Niepodległą”.

Biogramy na muralu opracowali: Małgorzata Liśkiewicz i Robert Kowalczyk, konsultacje historyczne dr hab. Jerzy Roszkowski oraz Marek Skawiński.
Wykonawcy muralu: Projekt Grzegorz Ignaciak, Nadzór Janusz Michalak, Wykonawstwo Paweł Kowalczyk.