Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. w Lipnicy Wielkiej

Na Cmentarzu parafialnym w Lipnicy Wielkiej znajduje się wyjątkowy pomnik – Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego z miejscowej jednostki granicznej, poległych podczas walk we wrześniu 1939 roku. To oni jako jedni z pierwszych stawili opór najeźdźcy niemieckiemu przy moście granicznym na drodze do Bobrowa.

Spoczywa tam 4 żołnierzy Wojska Polskiego biorących udział w tej walce o nieznanej tożsamości. Znana jest tożsamość piątego żołnierza, zmarłego w wyniku odniesionych ran, który nazywał się Franciszek Kij i pochodził z miejscowości Humniska (wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Brzozów).

Pomnik jest mogiłą ziemną, obramowaną. U wezgłowia znajduje się ściana pomnikowa. W jej prawej części umieszczony jest metalowy krzyż oraz wizerunek orła. W lewej części ściany pomnikowej znajduje się czarna tablica inskrypcyjna z napisem:
„BOHATEROM/ POLEGŁYM/ ZA WOLNOŚĆ/ POLSKI W 1939 r./ OBYWATELE/ LIPNICY WIELKIEJ/ 1957 r.”

Miejsce to do dziś dnia jest odwiedzane przez samorząd, szkoły i mieszkańców oraz osoby przyjezdne i bardzo ważne dla społeczności lokalnej.

O powyżej wspomnianych walkach więcej w art. Łukasza Wiatra TUTAJ oraz w art. Krzysztofa Wziątka TUTAJ