Heródek Lipnicki – Karol Wójciak (1892-1969) / Małgorzata Liśkiewicz

[w:] Heródek – Novy Mit, Jabłonka, s. 13-20, 2019

Przeczytaj jeszcze:

Heródkowa Orawa [dzieje Orawy X-XX w.] / Małgorzata Liśkiewicz

Tajemnica Karola Vojka [Wójciaka] – rękopis / Małgorzata Liśkiewicz