Górale polscy w Paryżu – artykuł w “Polaku”

"Polak", Katowice, sobota 20-go kwietnia 1919