Co bedzie z nami?

Broszura z 1919 roku wydana pod kierownictwem ks. Ferdynanda Machaya staraniem Koła Polaków Spiskich i Orawskich