31 października, Wigilia Wszystkich Świętych

Gdzieś w nielicznych chwilach między odkurzaniem, a gotowaniem podczytuję ostatnio „Znak Jonasza” Tomasza Mertona. Opisuje on swój klasztorny świat w sposób tak piękny i kreśli rzeczywistość tak odmienną od codzienności matki dzieci z pracą papierową na głowie, że trudno czasem uwierzyć w niespodziewane odkrycia podobieństw myśli, a jednak zdarzają się. Merton opisuje swoje przeżycia, kiedy otrzymał indeks nazwisk do swojej Siedmiopiętrowej góry:

Najdziwniejszy zbiór nazwisk, jaki się ukazał. Zaczyna się od Abbot (opat), poprzez Adwent; Adler Alfred, Ellington Duke, Fields W.C., a za Smith Pete idzie Smith Robert Paul  jest też blacharz Bob O’Brien z Olean House i Pierrot, poganiacz w Saint Antonin,  i państwo Privat, i Murat, i brat Fabian, którego przeniesiono do Georgii, i Mary Jedo, i Helen Freedgood, i Burton – Jinny i Flagg, Nancy i Wells, Peggy. (…) Byłem zafascynowany. Indeks jest piękny. Jakby zgromadzenie wszystkich ludzi, których znałem, na bankiecie z okazji wydania książki – i rękojmia, że wszyscy w pewien sposób będą należeli do mnie w niebie, jako moje trofea – albo ja będę do nich należał, jako i c h trofeum. Blake William, Franciszek z Assyżu  – święty, Bonawentura – święty, Tomasz z Akwinu, Bernard  – święty. Myślę, że indeks ten jest wycinkiem optymistycznej wizji Sądu Ostatecznego, gdzie czwórka Braci Marks znajduje się między owieczkami.

Tak więc Bóg jest bardzo dobry. Sanctus in omnibus operibus suis[1].”

Kiedy czytałam indeks do swojej książki miałam podobne odczucia. Obok ascetycznego gazdy Piotra Borowego ten sam zbiór mieści Maurycego Zamoyskiego – arystokratę, słynnego pojedynkowicza. Na liście jest Kacper Pika nabity na pal, ale także o wieki „późniejszy” prezydent USA, prezydent Francji, a obok nich chłopi, naukowcy, politycy. Nieznane dotąd nazwiska odkopywane z kurzu historii pojawiają się tuż obok żyjących współcześnie postaci. Historia nie staje się tylko przeszłością, a zbiegi orawskich połączeń tworzą z tych wszystkich osób ponad-czasową wspólnotę.

Część tych nazwisk sprawia jednak, że Dzień Zaduszny nie jest tylko czasem spokojnej zadumy. Lista zasłużonych powinna uwierać serce. Wielu z tych ludzi już nie ma swojego grobu. Miejsca pochówku innych nie znamy, nie znamy przecież także wielu nazwisk. Groby tych znanych nie są upamiętnione – poza tymi, którzy mieli szczęście do pamięci rodziny i nielicznych pasjonatów. I choć wierzymy w Boże miłosierdzie, trzeba omodlić każdego z tych ludzi, którzy dopiero przebijają się do naszej zbiorowej pamięci – ale pozostają w pamiętaniu każdej grudki piasku. Na zawsze[2].

Może na liście odnajdziesz kogoś ze swoich bliskich, Czytelniku?

Orawiacy zasłużeni dla sprawy niepodległości Polski 

1918-1920

Wykaz zawiera spis Orawiaków (ułożony według miejscowości, w których działali w tym okresie), którzy za swoją działalność niepodległościową prowadzoną do 1920 r., zostali odznaczeni Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (ich nazwiska wyróżniono czerwonym kolorem), Krzyżem lub Medalem Niepodległości (wyróżnione podkreśleniem), jak i tych, o których odznaczenie wnioskowano. Uwzględniono także osoby, o których zasługach wiemy z innych źródeł. 

Lista powinna zawierać też wszystkich orawskich żołnierzy Legii Spisko-Orawskiej (LSO – ponad 110 osób) i członków konspiracyjnej Tajnej Organizacji Wojskowej (TOW – ponad 600 osób zaprzysiężonych w 1920 r. na Górnej Orawie). Niestety znane są nazwiska jedynie niewielkiej części z nich. Także w przypadku aresztowanych lub w inny sposób represjonowanych (w tym przez rekwizycje) w okresie czechosłowackiej okupacji 1919-1920 ze względu na propolską postawę znane są tylko nieliczne nazwiska. Przykładowo z kilkudziesięciu Orawiaków zatrzymanych w czasie akcji masowych aresztowań przeprowadzonych w wielu miejscowościach Górnej Orawy 9 czerwca 1919 r., a potem więzionych w Terezinie ustalonych jest tylko 8 nazwisk. Natomiast z 70 gospodarzy, którzy w sierpniu i wrześniu 1919 r. dostali wezwania do stawienia się do sądu w Trzcianie dotąd żadne nazwisko nie zostało ustalone.

Pełna wersja tej listy, z encyklopedycznymi notami o tych osobach, opublikowana została w książce Orawa 1918-1924. Skąd przybywamy, kim jesteśmy.
Oprac. WTL na podstawie: Czeskie gwałty na Spiszu i Orawie, Nowy Targ 1919; J. M. Roszkowski, Działania na rzecz przyłączenia Orawy do II Rzeczypospolitej 1918 – 1920, Jabłonka 2020; J. M. Roszkowski, Zapomniane Kresy, Nowy Targ 2018; Ł. Wiater, My tu Polocy, Jabłonka 2020; „Gazeta Podhalańska”, „Orawa”, „Rocznik Orawski”. 

Podana przy nazwie miejscowości liczba członków nie oznacza, iż wymienione przy tej miejscowości osoby były członkami TOW. Nazwiska w tym wykazie mogą mieć błędną formę, gdyż przywołano je w brzmieniu, w jakim zostały zanotowane przez źródła. 

Lipnica Wielka


do Tajnej Organizacji Wojskowej należało 40 osób

ks. Józef Buroń (ur. 24.11.1890 r. w Piekielniku, zm. 04.12.1976 r. w Lipnicy Małej) – działacz.

Fiszer (kobieta) – aresztowana.

Ignacy Fitak (ur. 15.08.1897 r. w Lipnicy Wielkiej, zm. 22.02.1983 r.) – działacz.

Wiktor Jędruś (ur. 26(24).08.1897 r. w Lipnicy Wielkiej) – działacz.

Ignacy Lach (ur. 23.09.1898 r. w Lipnicy Wielkiej, zm. 27 (26).12.1972 r. w Lipnicy Wielkiej) – TOW.

Karol Lichosyt (ur. 20.11.1900 r. w Jabłonce, zm. 18.07.1988 r.) – LSO, TOW.

Józefa Machayówna (Machay-Mikowa) (ur. 13.11.1897 r. w Jabłonce, zamordowana przez Niemców 14.10.1942 r. w Krakowie) – działaczka, więzień polityczny.

ks. Karol Machay (ur. 15 (21?).03.1883 r. w Jabłonce, zm. 16.04.1955 r.) – działacz, więzień polityczny.

Emil Mika (ur. 15.05.1896 r. w Lipnicy Wielkiej, zamordowany w KL Auschwitz 17.10 lub 7.11.1941 r.) – działacz, TOW.

Jan Pakos (ur. 20.10.1883 r. w Lipnicy Wielkiej, zm. 17.06.1965 r.) – działacz.

Rozalia Ratułowska z domu Fitak (ur. 12.03.1887 r. w Lipnicy Wielkiej, zm. 1962 r.) – działaczka

Karol Ratułowski (ur. 02.01.1897 r. w Lipnicy Wielkiej, zm. 17.07.1956 r.) – działacz.

Franciszek Surowczyk (młodszy) (ur. 01.12.1899 r. w Lipnicy Wielkiej) – LSO, TOW.

Franciszek Surowczyk (starszy) (ur. 23.04.1897 r. w Lipnicy Wielkiej, zm. 22.10.1976 r. w Lipnicy Wielkiej) – LSO, TOW.

Wilhelm Zając (ur.18.04.1880 r. w Lipnicy Wielkiej) – działacz.

Lipnica Mała

do Tajnej Organizacji Wojskowej należało 40 osób

Andrzej Faculak (ur. 10.11.1893 r. w Lipnicy Małej, zm. 26.04.1967 r.) – LSO, TOW.

Jan Faculak z Lipnicy Małej – odznaczony.

Franciszek Hujas (od lat 1920. Kubacki; ur. 28.02.1897 r. w Lipnicy Małej, zm. w 1961 r.) – działacz.

Ks. Marcin Jabłoński (ur. 11.11.1888 r. w Jabłonce, zm. 05.09 1948 r. w Orawce) – działacz.

Florian Klozik− biblioteka „Koła Spiżowego”.

Karol Łaś (ur. 15.08.1896 r. w Lipnicy Małej, zm. 01.02.1981 r.) – LSO.

Zubrzyca Górna


do Tajnej Organizacji Wojskowej należało 40 osób

Ferdynand Brzezowicki-Dziurczak (ur. 22.10.1865 r. w Zubrzycy Górnej, zm. 1950 r.) – działacz.

Ignacy Brzezowicki-Dziurczak zwany „Brodziatym” (ur. 19 (17?).12.1867 r. w Zubrzycy Górnej, zm. 31.05.1951 r. w Zubrzycy Górnej) – działacz, sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.

Jan Brzezowicki-Dziurczak (ur. 19.12.1867 r. w Zubrzycy Górnej) – działacz.

Ignacy Gwiżdż (ur. 10.12.1889 r. w Zubrzycy Górnej) – działacz, więzień polityczny.

Ks. Jan Maślak (ur. 27.07.1896 w Suchej Górze, zm. 1951 r.) – działacz, więzień polityczny.

Józef Omilyak (Omylak) (ur. 18.05.1886 r. w Zubrzycy Górnej, zm. 28.04.1974 r.) – działacz, więzień polityczny.

Zubrzyca Dolna

40 osób należało do Tajnej Organizacji Wojskowej. 

Ignacy Pawlak – aresztowanie.

Wincenty Polański – represjonowany.

Serafin Zubrzycki (ur. 28.03.1897 r. w Zubrzycy Dolnej) – działacz. LS0, TOW.

Orawka


brak danych o stanie liczbowym Tajnej Organizacji Wojskowej.

Jan Barnaś (ur. 25.10.1896 r. w Budapeszcie, zm. 1945 r.) – LSO, TOW.

Michał Kuczkowicz (ur. 25(22).09.1896 r. w Orawce, zm. 27.06.1990 r.) – LSO, ranny.

Jan Joniak (ur. 14.01.1894 r. w Orawce) – LSO, TOW.

Jan Rafacz (ur. 02.06.1898 r. w Orawce) – więzień, TOW.

Podwilk

brak danych o stanie liczbowym Tajnej Organizacji Wojskowej.

Jan Bryja z Podwilka – rekwizycje.

Cyzman z Podwilka– rekwizycje.

Wojciech Lorencowicz (ur. 21.03.1896 r. w Krempachach, zm. 07.11.1952 w .Podwilku) – LSO, TOW.

Aleksander Matonóg (Matonog) (ur. w 1886 r. w Podwilku, zm. 6.04.1918 r. w Podwilku) – działacz.

Ferdynand Mosur (Moszer?) (ur. 30.03.1872 r. w Podwilku) – działacz; więziony, TOW.

Ignacy Rafacz (ur. 02.05.1896 r. w Podwilku, zm. 18.07.1971 r. w Podwilku) – LSO.

Karol Rafacz z Podwilka – LSO.

Antoni Simrak (ur. 06.05.1859 r., zm. 14.10.1939 r.) – działacz.

Jan Sobczak w Podwilku – rekwizycje.

Eugeniusz Stercula (Stercuła) (ur. w 1879 r. w Podwilku, zm. s15.06.1939 r. w Szászvár, Węgry) – działacz, więziony.

Wielkiewicz (zm. w 1919 r. w Podwilku) – zabity podczas rewizji przez patrol czechosłowacki.

Podsarnie


15 osób należało do Tajnej Organizacji Wojskowej. 

Wendelin Harkabuz z Podsarnia – LSO.

Wendelin (Emeryk Wendelin) Kapuściak (ur. 03.11.1878 r. w Podsarniu, zm. 28.08.1941 r. w Podsarniu) – działacz.

Wendelin Kapuściak (wójt Podsarnia) (ur. w 1863 w Podwilku, zm. w 1936 r.) – działacz.

Karol Koziana z Podsarnia – LSO.

Gizela Kozianowa z Podsarnia – więziona, wraz z NN matką.

Franciszek Olesiak (ur. 28.10.1897 r. w Podsarniu, zm. 16.03.1971 r. w Podsarniu) – LSO, TOW.

Paulina Olesiak z Podsarnia – więziona.

Stefan Olesiak z Podsarnia – trzykrotnie więziony, bity, rekwizycje.

Rudolf Panciak z Podsarnia – LSO.

Jan Sarniak z Podsarnia – LSO.

Serafin Sarniak z Podsarnia – więziony.

Cyryl Siarka (Szarek) z Podsarnia – więziony, pobity wraz z NN żoną.

Ignacy Siarka (Szarek) z Podsarnia – więziony, rekwizycje.

Józef Siarka z Podsarnia – LSO.

Katarzyna Siarka (Szarek) z Podsarnia – więziona.

Paweł Siarka (ur. 10.01.1900 r. w Podsarniu, zm. 08.04.1974 r, w Podsarniu) – LSO.

Wendelin Siarka (ur. 01.02.1897 w Podsarniu) – TOW.

Franciszek Stasiak z Podsarnia – LSO.

Harkabuz

do Tajnej Organizacji Wojskowej należało 15 osób.

Antoni Bielak z Harkabuza– pobity.

Józef Możdżeń (ur. 26.11.1870 r. w Harkabuzie, zm. 05.04.1950 r. w Harkabuzie) – działacz.

Podszkle

do Tajnej Organizacji Wojskowej należało 12 osób 

Alojzy Hosaniak (ur. 02.02(31.01).1874 r. w Podszklu, zm. 24.04.1957 r.) – działacz, więziony, rekwizycje.

Florian Hosaniak z Podszkla – działacz.

Ignacy Hosaniak z Podszkla – działacz.

Franciszek Jagódka (ur. 09.10.1900 r. w Podszklu) – LSO.

Wincenty Jagódka (ur. 12.01.1898 r. w Podszklu, zm. 19.06.1954 r.) – LSO, TOW.

Jan Kapuściak (ur. w 1885 r. w Podszklu) – działacz.

Józef Łowiś z Podszkla – LSO.

Franciszek Naciasta (ur. 08.08.1898 r. w Podszklu, zm. w 1956 r.) – LSO, TOW.

Jan Naciasta (ur. 22.06.1901 r. w Podszklu) – LSO.

Karol Prymiński (Pryliński?) z Podszkla – działacz.

Józef Stasiak (ur. 06.08.1897 r., w Podszklu) – TOW.

Jan Szynka z Podszkla – działacz.

Piekielnik

brak danych o stanie liczbowym Tajnej Organizacji Wojskowej.

Antoni Bałek (ur. 24.09(02.10).1895 r. w Piekielniku, zm. 20.11.1961 r. w Czarnym Dunajcu) – LSO, TOW, więziony, pobity.

Józef Basisty z Piekielnika – LSO, TOW.

Jan Boroniewski (ur. 29.10. 1895 r. w Piekielniku, zm. kwiecień/maj 1940 r. w Charkowie) – działacz.

Jan Buk (ur. 27(18).10.1900 r. w Piekielniku, zm. 27.02.1930 r.) – LSO.

Agnieszka Długopolska – skatowana do nieprzytomności.

Andrzej Długopolski (ur. 10.04.1894 r. we Wróblówce − zm. 28.03.1965 r. w Piekielniku) − LSO, TOW, więziony.

Alojzy Dziubek (ur. 24.11.1896 r. w Piekielniku) – LSO, TOW.

Maria Florek z Piekielnika – ciężko pobita.

Dawid Fudala z Piekielnika – rekwizycje.

Józef Galica (Halica) (ur. 02.(28).02.1899 w Piekielniku, zm. 03.10.1953 r. w Bielawie (woj. dolnośląskie) – LSO, TOW.

Józef Gałuszka (ur. 18.04.(22.03).1893 r. w Piekielniku, zm. 01.05.1935 r. w Piekielniku) – LSO, więziony. TOW.

Teresa Gęś Bablak z Piekielnika – ranna.

Ignacy Gurczakowski (Górczakowski) z Piekielnika – ciężko pobity.

Jan Jędrasiak z Piekielnika – rekwizycje.

Jan Kąś (Konsz) syn Andrzeja (ur. 25.09.1894 r. w Piekielniku, zm. 17.01.1973 r.) – LSO, TOW.

Jan Kąś (Konsz) syn Wojciecha (ur. 03.04.1897 (w 1898) r. w Piekielniku, zm. 02.10.1969 r. w Piekielniku) – działacz, LSO, TOW, więziony.

Teresa Kotlarz (po 17.08.1919 r. w Jabłonce) z Piekielnika – ofiara śmiertelna.

Ignacy Krupa (starszy) (ur. 30.09.1877 r. w Piekielniku, zm. 29.01.1919 r. w Piekielniku) – ofiara śmiertelna.

Ignacy Krupa (młodszy) (ur. 15.04 1898 r. w Piekielniku, zm. 16.11.1957 r.) – LSO, TOW.

Jan Krupa (ur.15.07.1893 r. w Piekielniku, zm. 27.01.1958 r. w Załucznem) – żołnierz Legionów Polskich.

Wojciech Kukuc (ur. 10.12.1895 r. w Piekielniku) – LSO, TOW.

Józef Lenart z Piekielnika – LSO.

Joanna Małysa, z domu Buroń (ur.15.09.1900 r. (29.12.1899) w Piekielniku, zm. 04.03.1985 r.?) – działaczka.

Jan Miśkowiec (ur.27.05.(10).1894 r. w Budapeszcie, zm. 25.02.1956 r.) – LSO, TOW.

Maria Miśkowiec (z domu Krupa) (ur. 23.01.1870 r. w Piekielniku, zm. 10.03.1940 r.) – działaczka.

Jan Okarmus z Piekielnika – LSO.

Maria Sarek (Szarek) (ur. 13.04.1880 r. (11 lutego 1876 r.?) w Piekielniku, zm. 29.01.1919 r. w Piekielniku) – ofiara śmiertelna.

Ignacy Stafir z Piekielnika – pobity, aresztowany.

Jan Szczerba z Piekielnika – LSO, rekwizycje.

Jan Szymala (ur. 24(20).07.1895 r. w Piekielniku, zm. 30.09.1953 r.) – LSO, TOW, więziony, pobity, rekwizycje.

Jan Śmiech z Piekielnika – LSO.

Karol Tomala (ur. 10.02.1899 r. w Piekielniku, zm. 15.06.1969 r.) – LSO, działacz, represjonowany.

Józef Trojaniak z Piekielnika – LSO.

Jan Tylczak (ur. 27.12.1896 r. w Piekielniku, zm. 16.01.1978 r.) – LSO, TOW.

Maria Tylczak z Piekielnika – represjonowana, pobita, więziona.

Józef Wesołowski (Ziółka, Ziółko?) (ur.20(19). 06.1899 r. w Piekielniku, zm. 04.04.1984 r.) – LSO, TOW.

Józef Zborek z Piekielnika – LSO.

Jan Ziółko (ur.12.02.1901 r. w Piekielniku, zm. na Słowacji) – LSO, TOW.

Jabłonka

do Tajnej Organizacji Wojskowej należało 80 osób.

Józef Andraszak z Jabłonki – rekwizycje.

Franciszek Biszczak (ur. 12.03.1895(12.1895,15.08.1894) r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Ignacy Bugajski (ur. 20.08.1895 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Antoni Buławski (ur. 15.09.1896 r. w Jabłonce, zm. 10.05.1981 r.) – LSO, TOW.

Ignacy Caja (ur. 01.02.1897 r. w Jabłonce, zm. 29.12.1939 r.) – więziony, LSO, TOW.

Karol Caja (młodszy) (ur. 18.06.1899 r. w Jabłonce, zginął we 09.1939 r. w Rabie Wyżnej) – LSO, TOW.

Karol Caja (starszy) (ur. 05.11.1894 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Jan Chowaniec Madygan (ur. 15.03.1889 r. w Jabłonce, zm. 02.06.1936 r.) – łącznik TOW.

Karol Ciscoń (ur. 02.08.1894 r. w Jabłonce) – LSO, działacz.

Karol Czyszczoń (ur.06.08.1892 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Jan Dworzczak (Dworszczak) (ur. 28.12 1870 r. w Jabłonce) – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.; LSO, TOW.

Andrzej Dziubek (ur. 23.08.1896 r. w Jabłonce, zm. 16.12.1983 r.) – LSO, TOW.

Antoni Dziubek (ur. 06.02.1894 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Jan Dziubek (ur. 15.09.1896 r. w Jabłonce, zm. 19.09.1964 r.) – LSO, TOW.

Józef Dziubek (ur. 17.03.1896 r. w Jabłonce) – działacz, więziony, TOW.

Karol Dziubek z Jabłonki – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r..

Wendelin Dziubek (ur. 04.03.1897 r. w Jabłonce, zm. 25.01.1939 r. w Podwilku) – działacza, twórca i dowódca LSO i TOW.

Jan Fiedor (ur. 20.06.1894 r. w Pieniążkowicach) – żołnierz Legionów Polskich.

Ignacy Gajniak z Jabłonki – działacz.

Jan Giondła – LSO.

Andrzej Grela (Grelak) (ur. ok. 1872 r., zm. w 1940 r.) – działacz, sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r., wiceprzewodniczący Polskiej Rady Narodowej (Rady Narodowej Polaków na Górnej Orawie).

Eugeniusz Jabłoński (Jabłoński-Suwada) (ur. w 1892 r., zm. 24.05.1975 r.) – działacz.

Jan Jabłoński Gużak – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.

Wendelin Jabłoński (ur. 18.10.1896 r, w Jabłonce, zm. 07.03.1957 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Józef Jachowski (Jazowski?) z Jabłonki – rekwizycje.

Józef Kasprzak (ur. 06.08.1895 r. w Jabłonce, zm. 07.10.1982 r.) – LSO, TOW.

Kasper Kasprzak z Jabłonki – rekwizycje.

Jan Kobylak (młodszy) (ur. 25.01.1896 r. w Jabłonce, zm. 30.06.1954 r.) – LSO, TOW.

Jan Kobylak (starszy) (ur. 11.(13).1894 r. w Jabłonce, zm. 21.12.1946 r.) – LSO, TOW.

Paulina Kobylak (ur. 29.03.1898 r. w Jabłonce) – działaczka.

Jan Komperda – postrzelony.

Józef Kowalczyk (ur. 02.02.1897 r. w Jabłonce, zm. 17.01.1981 r.) – LSO, TOW.

Maria Krzysiak (ur. 24.06 (01.07).1891 r. w Jabłonce, zm. 07.07.1982 r. w Jabłonce) – działaczka.

Karol Ledworuch (ur. 11.11.1897 r. w Jabłonce, zm. 02.01.1980 r.) – LSO, TOW.

Florian Lichosyt (ur.16.02.1882 r. w Jabłonce) – działacz.

Józef Lichowski z Jabłonki – rekwizycje.

Ignacy Lipowski (ur. 22.09.1897 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Ignacy Lisiak z Jabłonki – LSO.

Ignacy Łysiak (ur. 25(28).11. 1899 r. w Jabłonce, zm. 27.10.1966 r.) – LSO, TOW.

Jan Machaj (ur. 20.05 (26.04)1895 r. w Jabłonce, zm. 28.03.1970 r.) – LSO, TOW.

Stefan Machaj (młodszy) (ur. 18.11.1898 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Stefan Machaj (starszy) (Machay Jaś) (ur. 15.08.1866 r. w Jabłonce) – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r., LSO, TOW.

Augustyn Machay (Machaj) (ur.11.07.1894 r., zm. 20.04.1947 r.) – LSO, TOW.

Eugeniusz Machay (ur. 27.01.1891 r. w Jabłonce, zm. 05.09.1947 r.) − działacz, TOW.

ks. Ferdynand Machay (ur. 04.05 1889 r. w Jabłonce, zm. 31.07 1967 r. w Krakowie) – działacz, sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.; członek orawskiej Polskiej Rady Narodowej (Rady Narodowej Polaków na Górnej Orawie).

Ignacy Machay (Machaj Malicek) (ur. 02.02.1892 r. w Jabłonce, zm. 04.07.1947 r.) – LSO, TOW.

Józef Machay (Machaj) (ur.22.01.(26.02.)1897 r. w Jabłonce, zm. 28.03.1968 r.) – LSO, TOW.

Karol Machay (Machaj Kowal) (ur. 25.10(04.11.)1896 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Szczepan Machay z Jabłonki – rekwizycje.

Maria Maciura (ur. 19.12.1898 r. w Jabłonce, zm. 01.01.1944 r.) – działaczka, aresztowana.

August Maliczek z Jabłonki – LSO.

Ignacy Maliczek  z Jabłonki – LSO.

Maria Migdał (z domu Jabłońska od 1929) (ur. 15.09.1900 r. w Jabłonce, zm. 14.12.1963 r.) – działaczka.

Ignacy Mudral z Jabłonki – LSO.

Jan Neupauer (ur. 01.01.1880 r. w Lendaku, zm. 22.09.1952 r.) – działacz, uchodźca.

Antoni Nowak – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.

Józef Paniak – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.

Adam Paś Filipek – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.

Antoni Paś (ur. 24.08.1897 r. w Jabłonce, zm. 11.06.1976 r.) – LSO, TOW.

Jan Pawlak (ur. 08.09.1898 r. w Jabłonce, zm. 16.04.1956 r.) – LSO, TOW, ranny, rekwizycje.

Teresa Piegniowia (Teresa Pierogowa? z domu Turwoń;ur. w Podwilku) z Jabłonki rekwizycje.

Antoni Piekarczyk (ur. w 1867 r. w Jabłonce, zm. w 1951 r.  w Jabłonce) – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r

Eugeniusz Piekarczyk (ur. 18.11.1898 r. w Jabłonce, zm. 28.04.1973 r. w Jabłonce) – działacz, więziony.

Jan Piekarczyk (młodszy) (ur. 26.02. 1897 r. w Jabłonce, zm. w 09(10).1964 r. w Jabłonce) – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r., TOW, więziony.

Jan Piekarczyk (starszy) (ur. 01.01.1870 r. w Jabłonce, zm. 26.02.1956 r. w Jabłonce) – działacz, sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r., przewodniczący Polskiej Rady Narodowej (Rady Narodowej Polaków na Górnej Orawie); więziony.

Józef Piekarczyk syn Jana (ur. 18.03.1901 r. w Jabłonce, zm. 6.04.1988 r. we Wrocławiiu) – działacz, więziony.

Maria Piekarczyk z domu Paniak (ur. 10.11.1876 r. w Jabłonce, zm. 1.05.1947 r. w Jabłonce) – działaczka.

Antoni Pieróg Rzepka (ur. 28 (13).04.1894 r. w Jabłonce, zm. 16.01.1972 r.) – LSO, TOW.

Florian Pieróg (ur. 24.04.1895 r. w Jabłonce, zm. 19.04.1966 r. w Bańskiej Szczawnicy) – działacz, TOW.

Jan Pieróg (ur. 27.04.1897 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Józef Polus (Polusz, Poluś) z Jabłonki – ofiara śmiertelna.

Jan Rafacz Walek (ur.15(10).03.1898 r. w Jabłonce, zm. 18.04.1964 r. w Rabce-Zdroju) – działacz, LSO, TOW.

Antoni Ryś (ur. 25.08(27.07)1894 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Jan Rzepka w Jabłonce – represjonowany.

Ignacy Sandrzyk (ur. 13.10.1863 r. w Jabłonce, zm. 07.06.1937 r. w Jabłonce) – LSO, działacz, delegat do premiera I. Paderewskiego i do ambasadora Noulensa.

Jan Sandrzyk (ur. 14.11.1892 r. w Jabłonce) – LSO, działacz.

Jan Sandrzyk (Andrzejów) z Jabłonki – LSO.

Józefina Sandrzyk-Kubik, z domu Krzypiak (ur. 22.02.1888 r. w Jabłonce) – działaczka.

Stefan Sandrzyk z Jabłonki – LSO.

Józef Serwiński (ur. 12(11).03.1896 r. w Jabłonce, zm. 07.09.1961 r.) – LSO, TOW.

ks. Antoni Sikora (ur. 11.04.1893 r. w Jabłonce, zm. 14.03.1956 r. w Jurgowie) – działacz,uchodźca.

ks. Eugeniusz Sikora (ur.29(15).12.1883 r. w Jabłonce, zm. 27.07.1936 r. w Piekielniku) – działacz, sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r., członek orawskiej Polskiej Rady Narodowej (Rady Narodowej Polaków na Górnej Orawie); więziony.

Jan Sikora (ur. 29.08.1890 r. w Jabłonce, zm. 15.12 1951 r.) – działacz, LSO, rekwizycje.

Ignacy Smutek (ur. 03.09.1897 r. w Jabłonce) – działacz, LSO, TOW, ranny.

Wendelin Smutek (ur. 17.08.1878 r. w Jabłonce, zm. 1958 r.) – działacz.

Karol Sperlak (ur.29.12.1892 r. w Jabłonce, zm. 02.09.(08)1968 r.) – LSO, TOW.

Jan Stachulak – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.,

Jan Stasiak (ur. 10(06).02.1893 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Ignacy Suwada Judjak (Judziok) (ur. 12.09.1886 r. w Jabłonce, zm. 18.07.1978 r.) – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r., sekretarz orawskiej Polskiej Rady Narodowej (Rady Narodowej Polaków na Górnej Orawie).

Augustyn Szperlak (ur.16.02.1895 r. w Jabłonce, zm. 02.1940 r.) – LSO, TOW.

Karol Szperlak z Jabłonki – TOW.

Jan Tokarczyk – sygnatariusz rezolucji 5.11.1918 r.,

Eugeniusz Wierczek (ur. 13.06.1894 r. w Jabłonce, zm. 13.04.1970 r.) – działacz, LSO, TOW.

Gizela Wierczek (od 1939 r. Olejnik) (ur. 31.03.1899 r. w Jabłonce, zm. 09.02.1969 r.) – działaczka.

Petronela Wierczek (później Piekarczykowa) (ur. 16.05.1901 r., zm. 2.05.1981 r. w Nowym Targu) – działaczka.

Jan Wójt z Jabłonki – LSO.

Józef Wyrwa (ur. 03.03.1898 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Franciszek Zborek (ur. 28(29) 01.1897 r. w Jabłonce, zm. 14.04.1964 r.) – LSO, TOW.

Ignacy Zborek (ur. 23(28).07.1896 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Ignacy Zgama – rekwizycje.

Józef Zgama (ur. 03.12 1893 r. w Jabłonce, zm. 14.10.1968 r.) – pracował w Radzie Narodowej na Orawie (1918-1919); LSO, TOW.

Weronika Zgama z domu Kobylak (ur. 25.04.1891 r. w Jabłonce, zm. 16.03.1963 r.) – działaczka, więziona.

Cecylia Zubrzycka (ur. 26.12.1901 r. w Jabłonce, zm. w 1991 r.) – działaczka.

Ignacy Zubrzycki (ur. 14.07.1896 r. w Jabłonce, zm. 12.04.1962 r.) – LSO, TOW.

Karol Zubrzycki (ur. 18.05.1897 r. w Jabłonce, zm. 02.02.1964 r.) – LSO, TOW.

Ignacy Żurek (ur. 20.05.1896 r. w Jabłonce) – LSO, TOW.

Chyżne

do Tajnej Organizacji Wojskowej należało 50 osób. 

Joanna Czerwień w Chyżnem – ranna.

Maciej Horniak z Chyżnego – aresztowany.

Maciej Janiak (Joniak) z Chyżnego – aresztowany.

Karol Jabłoński z Chyżnego – ofiara śmiertelna.

Jan Kobylak (ur. 08.05.1862 r. w Chyżnem) – działacz.

Jan Łaciak z Chyżnego – rekwizycje.

Karol Łaciak (ur. 07.08.1885 r. w Chyżnem) – działacz.

Jan Łysiak (ur. 01.01.1872 r. w Chyżnem) – działacz.

Jan Symala (Simala) – biblioteka „Koła Spiżowego”.

Orawa – poza granicą ustaloną w 1924 r.

do Tajnej Organizacji Wojskowej należało ok. 250 osób 

NN dziewczyna (zm. 1919 r. w Wesołem) – ofiara śmiertelna.

NN (zm. 1919 r. w Sihelnem) – ofiara śmiertelna.

NN naczelnik gminy w Mutnem – pobity, rekwizycje.

Babińska z Trzciany – działaczka.

Michał Babiński (ur. 06.10.1899 r. w Trzcianie) – LSO, TOW, więziony.

Ignacy Bandyk w Rabczycach – aresztowany.

Jan Batraj z Suchej Góry – rekwizycje.

Piotr Borowy (ur. 28.05.1858 r. w Rabczycach, zm. 18.01.1932 r. w Lipnicy Wielkiej) – działacz; delegat na konferencję pokojową w Paryżu.

Franciszek Bugno (ur. 08.04.1901 r. w Lasku) – LSO, TOW.

Jan Chmena Głodówka – biblioteka „Koła Spiżowego”.

Maciej Cyryl z Suchej Góry – aresztowany, rekwizycje.

Florek w Namiestowie − działacz.

Jan Fronczysty z Suchej Góry – rekwizycje.

Jan Grębacz (zm 22.03.1920 w Namiestowie)z Namiestowa – działacz.

Bernard Herzman z Głodówki – rekwizycje.

Maciej Hurkot (zm. 1932 r.) z Głodówki − działacz.

Paulina Jabłońska (ur. w Jabłonce) w Słanicach – działaczka.

Jan Karcz z Suchej Góry – aresztowany, rekwizycje.

Albin Andrzej Kastyak (ur. 01.03.1902 r. w Trzcianie, zm. 17.12.1972 r. w Bytomiu) – działacz, LSO, TOW.

Rudolf Kastyak (ur. 01.05.1904 r. w Trzcianie, zm. 15.11.1962 r.) – LSO, TOW, więziony.

Zoltan Kastyak, (ur. w Trzcianie przed 1902 r.) – działacz, więziony.

Piotr Kosonicki z Trzciany – działacz.

Jan Kozak ze Słanic – LSO.

Józef Łubiak zRabczyc – biblioteka „Koła Spiżowego”.

Paweł Magerczak (ur. 11.01.1894 w Zubercu) – żołnierz Legionów Polskich.

Nudziok w Wesołem − działacz.

Daniel Sochulak (zm. 2.07.1919 r. w Nowoci) – ofiara śmiertelna.

Józef Subisiak z Nowoci – aresztowany.

Jan Suczak zPółgóry – biblioteka „Koła Spiżowego”.

Poszukujemy dalszych informacji o postaciach z tej listy. Prosimy o przesyłanie każdej, nawet najdrobniejszej wiadomości na adres:

orawa2024@lipnicawielka.pl


[1] „Święty we wszystkich swoich dziełach”

[2] Ernest Bryll, Nasz dom już głębiej)